Опрема за црви

  • Worm Gear

    Опрема за црви

    Номиналниот сооднос на брзината може да го исполни влезниот вртежен момент од различни стандарди
    Големина: DN 50~DN 1200

    Стапка на IP: IP 67